www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.panavidaisivan.com www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com தொடர்புகளுக்கு pungudutivu1@gmail.com

ஞாயிறு, ஜூன் 06, 2010

ஆலயங்கள்(சிறியவை) ---------------------------- ஊரதீவு காளி கோவில் கேரதீவு ஐயனார் கோவில் ஊரதீவு ஞான வைரவ கோவில் ஊரதீவு முருகமூர்த்தி கோவில் வரதீவு வைரவர் கோவில் மடத்துவெளி தூண்டி வைரவர் கோவில் மடத்துவெளி கடற்கரை வைரவர் கோவில் காத்தவராயர் கோவில் வயல்வெளி முருகன் கோவில் சாட்டி வீரகத்தி விநாயகர் கோவில் நாச்சிமார் கோவில் புதையடி வைரவர் கோவில் சங்குவேலி ஐயனார் கோவில் தெங்குதிடல் ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகர் கோவில் வீராமலை வைரவ நாதர் கோவில் வீராமலை துர்க்கை அம்மன் கோவில் கொரியாவடி நாயன்மார் கோவில் வீராமலை முருகன் கோவில் மலையடி நாயன்மார் கோவில் போக்கத்தை மாரியம்மன் கோவில் இத்தியடி நாச்சிமார் கோவில் பெரிய கிராய் கோவில் குறுந்தடி வைரவர் கோவில் ஆதி விநாயகர் கோவில் நடுவுதுருத்தி பெத்தப்பர் கோவில் நாயனார் கோவில் அனுமார் கோவில் ஆலடி வைரவர் கோவில் கொம்மாபிட்டி பிள்ளையார் கோவில் மருதடி விநாயகர்கோவில் பட்டையர் அம்மன் கோவில் மாநாவெள்ளை ஐயனார் கோவில்

கருத்துகள் இல்லை: