சுவிஸ் தூண் பிரதேச சபை தேர்தலில் தர்சிகா கிருஸ்ணானந்தம் அவர்களை ஆதரிப்போம்