வெள்ளி, செப்டம்பர் 07, 2012


மண் உரிமை மீட்டெடுக்க! மண் மீட்க வாக்களிப்போம்!
கிழக்குமாகாணத்தில் தமிழரின் பலம் பன் மடங்காக தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பை ஆதரிப்பது சகலரினதும் கடமை