புதன், பிப்ரவரி 27, 2013

அ  தி மு க மகளிர் அணி செயலர் பதவில் இருந்து கோகிலா இந்திரா நீக்கப் பட்டார் . அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீன்க்கப் பட்ட விஜய்,சிவபதி ஆகியோரின் மாவட்ட செயாளர் பதவிகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார்கள்