வெள்ளி, ஜூன் 21, 2013

நயினாதீவு நாகபூசணி அம்மன் கோவில் திருவிழா 19.06.2013
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Co0oaOD_iAY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>