சனி, மார்ச் 29, 2014

அம்பாந்தோட்டை முடிவு 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு - 32,393
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 9,657
மக்கள் விடுதலை முன்னணி - 5,521
ஜனநாயக கட்சி - 2,173