திங்கள், மே 26, 2014

புள்ளி விபர அட்டவணை -மும்பை 4 ஆம் இடத்தை ஓட்ட சராசரி அடிப்படையில் பிடித்துள்ளதுTeamsMatWonLostTiedN/RPtsNet RRForAgainst
Punjab T20141130022+0.9682427/268.32229/276.1
Kolkata T2014950018+0.4182125/264.02110/276.3
Chennai T2014950018+0.3852272/272.02178/273.2
Mumbai T2014770014+0.0952180/271.32170/273.3
Rajasthan T2014770014+0.0602155/269.52164/273.0
Hyderabad T2014680012-0.3992102/263.42136/255.1
Bangalore T2014590010-0.4282093/273.52163/268.0
Delhi T2014212004-1.1821980/263.22184/251.0

Points by match:
Result Date TeamPts TeamPts 
16 Apr 2014
Kolkata2
Mumbai0Table | Match
17 Apr 2014
Bangalore2
Delhi0Table | Match
18 Apr 2014
Punjab2
Chennai0Table | Match


Rajasthan2
Hyderabad0Match
19 Apr 2014
Bangalore2
Mumbai0Table | Match


Delhi2
Kolkata0Match
20 Apr 2014
Punjab2
Rajasthan0Table | Match
21 Apr 2014
Chennai2
Delhi0Table | Match
22 Apr 2014
Punjab2
Hyderabad0Table | Match
23 Apr 2014
Chennai2
Rajasthan0Table | Match
24 Apr 2014
Kolkata2
Bangalore0Table | Match
25 Apr 2014
Hyderabad2
Delhi0Table | Match


Chennai2
Mumbai0Match
26 Apr 2014
Rajasthan2
Bangalore0Table | Match


Punjab2
Kolkata0Match
27 Apr 2014
Delhi2
Mumbai0Table | Match


Chennai2
Hyderabad0Match
28 Apr 2014
Punjab2
Bangalore0Table | Match
29 Apr 2014
Rajasthan2
Kolkata0Table | Match
30 Apr 2014
Hyderabad2
Mumbai0Table | Match
2 May 2014
Chennai2
Kolkata0Table | Match
3 May 2014
Mumbai2
Punjab0Table | Match


Rajasthan2
Delhi0Match
4 May 2014
Bangalore2
Hyderabad0Table | Match
5 May 2014
Rajasthan2
Kolkata0Table | Match


Chennai2
Delhi0Match
6 May 2014
Mumbai2
Bangalore0Table | Match
7 May 2014
Kolkata2
Delhi0Table | Match


Punjab2
Chennai0Match
8 May 2014
Hyderabad2
Rajasthan0Table | Match
9 May 2014
Punjab2
Bangalore0Table | Match
10 May 2014
Hyderabad2
Delhi0Table | Match


Chennai2
Mumbai0Match
11 May 2014
Kolkata2
Punjab0Table | Match


Rajasthan2
Bangalore0Match
12 May 2014
Mumbai2
Hyderabad0Table | Match
13 May 2014
Chennai2
Rajasthan0Table | Match


Bangalore2
Delhi0Match
14 May 2014
Punjab2
Hyderabad0Table | Match


Kolkata2
Mumbai0Match
15 May 2014
Rajasthan2
Delhi0Table | Match
18 May 2014
Bangalore2
Chennai0Table | Match


Kolkata2
Hyderabad0Match
19 May 2014
Mumbai2
Rajasthan0Table | Match


Punjab2
Delhi0Match
20 May 2014
Hyderabad2
Bangalore0Table | Match


Kolkata2
Chennai0Match
21 May 2014
Mumbai2
Punjab0Table | Match
22 May 2014
Kolkata2
Bangalore0Table | Match


Hyderabad2
Chennai0Match
23 May 2014
Mumbai2
Delhi0Table | Match


Punjab2
Rajasthan0Match
24 May 2014
Chennai2
Bangalore0Table | Match


Kolkata2
Hyderabad0Match
25 May 2014
Punjab2
Delhi0Table | Match


Mumbai2
Rajasthan0Match
21.9 League Table