செவ்வாய், நவம்பர் 24, 2015

புங்குடுதீவு நான்காம் வட்டாரத்தில் மத மாற்ற முயற்சி

புங்குடுதீவு மக்களே புலம்பெயர் புங்குடுதீவு மக்களே உசார் புங்குடுதீவு  நான்காம்  நட்டக்கு கூத்தை கவனியுங்கள்  உடனடியாக செயல்பட்டு அடித்துவிரட்டுங்கள் இந்த பிழைப்பு நடத்தும் நாய்களை https://www.facebook.com/gfan.dqatar/videos/1612895682321106/