www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.panavidaisivan.com www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com தொடர்புகளுக்கு pungudutivu1@gmail.com

புதன், ஆகஸ்ட் 10, 2016

ரியோ ஒலிம்பிக் பளுதூக்கல் போட்டியில் சதிஷ் சிவலிங்கம் தோல்வி, 4-வது இடம்பிடித்தார்

ரியோ ஒலிம்பிக் பளுதூக்கல் போட்டியில் தமிழக வீரர் சதிஷ் சிவலிங்கம் தோல்வி அடைந்தார். 

ரியோ ஒலிம்பிக் பளுதூக்கல் போட்டியில் ஆண்கள் 77 கிலோ எடைபிரிவில் சதிஷ் சிவலிங்கம் 329 கிலோ எடையை தூக்கி 4-வது இடம்பிடித்தார். 

அவதார் சிங் தோல்வி

ஆண்கள் 90 கிலோ பிரிவு ஜூடோபோட்டியில் அகதிகள் அணியை சேர்ந்த வீரரிடம் அவதார் சிங் தோல்வி அடைந்தார்.