புங்குடுதீவு ஆலயங்களில் ஏப்ரல் மாத விழாக்கள் ,,,12.மடத்துவெளி வயலூர் முருகன் தேர்,,14.இறுபிட்டி கொம்மாபிட்டி பிள்ளையார் தேர் ,,20.மடத்துவெளி நுழைவாயில் பிள்ளையார் கும்பாபிஷேகம் ,,28.கண்ணகி அம்மன் தேர்,,14சிவலைபிட்டி சனசமூக நிலைய விளையாட்டு விழா 70

வெள்ளி, ஜூன் 02, 2017

அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 24 அமைச்சர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக நியமனம்

னர்த்தத்திற்கு உட்படாத பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் அனர்த்த பகுதிகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கான நியமனக் கடிதம் நேற்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதியால் வழங்கப்பட்டது. அனர்த்தத்திற்குள்ளான
தொகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் செயற்திட்டங்களின் சகல ஒருங்கிணைப்பு தொடர்பாகவும் கண்டறிதல் இந்த புதிய அமைப்பாளர்களின் கடமையாகும்.அதற்கேற்ப நியமிக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சர்களின் விபரம் வருமாறும்-
களுத்துறை மாவட்டம் புளத்சிங்கள தொகுதி - நிமல் சிறிபால டி சில்வா
அகலவத்தை தொகுதி: -எஸ்.பி.திசாநாயக்க
பண்டாரகம தொகுதி: -பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க
மத்துகம தொகுதி: -லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல
ஹொரண தொகுதி: - சரத் அமுணுகம
களுத்துறை தொகுதி: -ரவுப் ஹக்கீம், - அர்ஜூன ரணதுங்க
அக்குரஸ்ஸ தொகுதி -: அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா
தெனியாய தொகுதி: - அகில விராஜ் காரியவசம்
மாத்தறை தொகுதி: -ரவி கருணாநாயக்க
வெலிகம தொகுதி: ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய
ஹக்மன தொகுதி: - விஜித் விஜயமுனி சொய்சா
ஹினிதும தொகுதி :- துமிந்த திசாநாயக்க
பத்தேகம தொகுதி - பி.ஹரிசன்
பெந்தர – எல்பிட்டிய தொகுதி – விஜயதாச ராஜபக்ஷ
கலவான தொகுதி: - சுசில் பிரேமஜயந்த
இரத்தினபுரி தொகுதி : ரிஷாட் பதியுதீன்
எஹலியகொட தொகுதி: - எஸ்.பி.நாவின்ன
பெல்மடுல்ல தொகுதி: காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா
நிவித்திகல தொகுதி: - நவின் திசாநாயக்க
ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்: - பைசர் முஸ்தபா, ஹரின் பெர்னான்டோ
கேகாலை மாவட்டம் -: தயா கமகே,பீல்ட் மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா