புதன், ஜூலை 12, 2017

விம்பிள்டனில் பெடரர் தொடர்நடை ஜோகோவிச் உடல்வலி வெளியேறினார் முதல் தர வீரர் அண்டி முரே தோல்வி
இவர்இ ன்றைய கால் இறுதி ஆட்டத்தில் அமெரிக்க வீரர் சாம் குஅரீயிடம் 6-34-6.6-7.1-6.1-6 என்ற ரீதியில் தோற்று போனார் பெடரெர் கனேடிய வீரர் ராவ்னவிசை என்ற ரீதியில் வென்றார் ஜோகோவிச் செக் வீரரிடம் வெற்றியை தாரை வார்த்தார் தோள்பட்டை முழங்கை இல் வலி காரணாமாக 6-7.0-2 என்ற நிலையில் வெளியேறினார்