www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

வியாழன், ஆகஸ்ட் 17, 2017

சர்வதேச போட்டியில் யாழ். பல்கலைக்கழக மாணவர்கள

தைப்பேயில் சனிக்­கி­ழமை தொடக்­கம் எதிர்­வ­ரும் 30ஆம் திகதி வரை நடை­பெ­ற­வுள்ள உல­கப் பல்­க­லைக் கழ­கங்க­ளுக்கு இடை­யி­லான விளை­யாட்­டுப் போட்­டி­யில் பங்­கு­பற்­றுவ­தற்கு யாழ்ப்­பா­ணப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இரு­வர் தகுதி பெற்­றுள்­ள­னர்.
கலைப்­பீ­டத்­தைச் சேர்ந்தவர்களான பழு­தூக்­கல் வீரர் யு.வினோத் கு­மார், மேசைப்­பந்­தாட்ட வீராங்­கனை ஆர்.ஏ.பிர­சாதி ஆகிய இரு­வ­ருமே அவ்­வாறு தகுதி பெற்­ற­வர்­க­ளா­வர்.


தைப்பேயில் சனிக்­கி­ழமை தொடக்­கம் எதிர்­வ­ரும் 30ஆம் திகதி வரை நடை­பெ­ற­வுள்ள உல­கப் பல்­க­லைக் கழ­கங்க­ளுக்கு இடை­யி­லான விளை­யாட்­டுப் போட்­டி­யில் பங்­கு­பற்­றுவ­தற்கு யாழ்ப்­பா­ணப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் இரு­வர் தகுதி பெற்­றுள்­ள­னர். கலைப்­பீ­டத்­தைச் சேர்ந்தவர்களான பழு­தூக்­கல் வீரர் யு.வினோத் கு­மார், மேசைப்­பந்­தாட்ட வீராங்­கனை ஆர்.ஏ.பிர­சாதி ஆகிய இரு­வ­ருமே அவ்­வாறு தகுதி பெற்­ற­வர்­க­ளா­வர்.