www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 20, 2017

வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இன்று சிரமதானப் பணி

முல்லைத்தீவு - வன்னிவிளாங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இன்று
சிரமதானப் பணிகள் இடம்பெற்றன. பொதுமக்களுடன் இணைந்து ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியினர் இந்த சிரமதானப் பணியில் ஈடுபட்டனர். விடுதலை போராட்டத்தில் தம் உயிர்களை தியாகம் செய்த ஆயிரக்கணக்கான மாவீரர்களின் வித்துடல்கள் வன்னிவிளாங்குளம் துயிலுமில்லத்தில் விதைக்கப்பட்டுள்ளன.