www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

சனி, ஆகஸ்ட் 26, 2017

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: சீனா வீராங்கனை வீழ்த்தி அரையிறுதியில் பி.வி.சிந்து

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சீனா வீராங்கனை 21-14, 21-9 என்ற செட் கணக்கில் பி.வி.சிந்து
வீழ்த்தினார். சீனா வீராங்கனை சுன்யூவை  பி.வி.சிந்து வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினா