தமிழீழக் கிண்ணம் வெற்றியாளர் யங் ஸ்டார் லீஸ் சுவிஸ் நேற்று சுவிஸ் விண்டத்தூரில் நடை பெற்ற 17 வது உலகு தழுவிய தமிழீழக்கிண்ணம் சுற்றுப்போட்டியில் சுவிஸ் , பிரான்ஸ் ,கனடா , நோர்வே , ஹாலந்து , டென்மார்க்,பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து 16 கழகங்கள் பங்கு பற்றி இருந்தன மின்னொளியில் நடைபெற்ற இறுதியாடடத்தில் சுவிஸ் றோயல் அணியை யங் ஸ்டார் கழகம் 4.0 என்ற ரீதியில் வீழ்த்தி (2018,2017,2012,2008)தொடர்ந்து இரண்டாவது தடவையாகவும் இந்த கிண்ணத்தை நான்காவது தடவையா கவும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது 70

ஞாயிறு, செப்டம்பர் 03, 2017

திருமகள் கழகத்தின் கரப்பந்தாட்ட முடிவுகள்

அரி­யாலை திரு­ம­கள் சன­ச­மூக நிலை­யத்­தின் கரப்­பந்­தாட்­டத் தொட­ரில் நேற்­று­முன்­தி­னம் இடம்­பெற்ற ஆட்­டங்­கள் சில­வற்­றின் முடி­வு­கள் வரு­மாறு.

அரி­யாலை திரு­ம­கள் சன­ச­மூக நிலை­யத்­தின் கரப்­பந்­தாட்­டத் திட­லில் நேற்­று­முன்­தி­னம் இடம்­பெற்ற முத­லா­வது ஆட்­டத்­தில் சண்­டி­லிப்­பாய் இந்து இளை­ஞர் விளை­யாட்­டுக் கழ­க­மும் புத்­தூர் வளர்­மதி விளை­யாட்­டுக் கழக ‘பி’ அணி­யும் மோதின.

மூன்று செற்­க­ளைக் கொண்ட இந்த ஆட்­டத்­தின் முதல் இரண்டு செற்­க­ளை­யும் முறையே 25:23, 25:23 என்ற புள்­ளி­க­ளின் அடிப்­ப­டை­யில் கைப்­பற்றி 2:0 என்று நேர்­செற் வெற்­றி­பெற்­றது சண்­டி­லிப்­பாய் இந்து இளை­ஞர் அணி தொடர்ந்து இடம்­பெற்ற ஆட்­டத்­தில் புத்­தூர் சென்­றல் ஸ்ரார் விளை­யாட்­டுக் கழ­க­மும், அச்­சு­வேலி ஸ்ரார் விளை­யாட்­டுக் கழ­க­மும் மோதின.

26:24, 25:15 என்ற புள்­ளி­க­ளின் அடிப்­ப­டை­யில் முத­லிரு செற்­க­ளை­யும் கைப்­பற்றி 2:0 என்ற நேர் செற் வெற்­றி­யைப் பெற்­றது அச்­சு­வேலி ஸ்ரார்.

மற்­றொரு ஆட்­டத்­தில் புத்­தூர் கலை­மதி விளை­யாட்­டுக் கழ­க­மும் அச்­சு­வேலி கலை­ம­கள் விளை ­யாட்­டுக் கழ­க­மும் மோதின. 25:17, 25:23 என்ற புள்­ளி­க­ளின் அடிப்­ப­டை­யில் முத­லிரு செற்­க­ளை­யும் கைப்­பற்றி 2:0 என்று நேர் செற் கணக்­கில் வெற்­றி­பெற்­றது கலை­மதி.

பிறி­தொரு ஆட்­டத்­தில் ஆவ­ரங்­கால் இந்து இளை­ஞர் விளை­யாட்­டுக் கழ­க­மும், நீர்­வேலி காமாட்சி அம்­பாள் விளை­யாட்­டுக் கழ­க­மும் மோதின. 25:18, 25:17 என்ற புள்­ளி­க­ளைப் பெற்று 2:0 நேர் செற்­றில் வெற்­றி­பெற்று அடுத்த சுற்­றுக்கு முன்­னே­றி­யது ஆவ­ரங்­கால் இந்து இளை­ஞர் அணி.