www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

புதன், நவம்பர் 29, 2017

மன்னாரில் கடல் கொந்தளிப்பு - பாலத்துக்கு மேலாக பாய்ந்த கடல் அலைகள்

மன்னாரில் இன்று கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்பட்டது. இதனால் மன்னார் – வவுனியா பிரதான வீதியில் ம
ன்னார் மேம்பாலத்தை அண்மித்த பகுதிகளில் வீதிக்கு மேலாகக் கடல் அலைகள் எழுந்தன.
மன்னாரை அண்டிய கடற்பகுதியில் தாழமுக்கம் நிலை கொண்டுள்ளமையினால், ஏற்பட்ட சுழற்சியின் காரணமாக கடல்நீர் நிலப்பகுதியை நோக்கி நகர்கின்றன. இதன்காரணமாக கடலில் காணப்படும் கடற்தாவரங்கள் பாலத்தில் வீசப்பட்டுக் கிடப்பதைக் காண முடிகிறது.
மன்னாரில் இன்று கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்பட்டது. இதனால் மன்னார் – வவுனியா பிரதான வீதியில் மன்னார் மேம்பாலத்தை அண்மித்த பகுதிகளில் வீதிக்கு மேலாகக் கடல் அலைகள் எழுந்தன. மன்னாரை அண்டிய கடற்பகுதியில் தாழமுக்கம் நிலை கொண்டுள்ளமையினால், ஏற்பட்ட சுழற்சியின் காரணமாக கடல்நீர் நிலப்பகுதியை நோக்கி நகர்கின்றன. இதன்காரணமாக கடலில் காணப்படும் கடற்தாவரங்கள் பாலத்தில் வீசப்பட்டுக் கிடப்பதைக் காண முடிகிறது.