ஞாயிறு, ஜனவரி 14, 2018

Cricket Worldcup U19 முடிவுகள்

Cricket Worldcup U19
முடிவுகள்
குழு டி ஆவ்கானிஷ்தான் பாகிஸ்தானை 5wஆல் வெ ன்றது 1st match, Group D: Afghanistan Under-19s v Pakistan Under-19s at Whangarei - Jan 13, 2018
Pakistan Under-19s 188 (47.4/50 ov); Afghanistan Under-19s 194/5 (47.3/50 ov
..................................
குழு டி சிம்பாபே பபுவா நியூ கினியா ஐ 10w ஆல் வெ ன்றது2nd match, Group B: Papua New Guinea Under-19s v Zimbabwe Under-19s at Lincoln - Jan 13, 2018
Papua New Guinea Under-19s 95 (20/20 ov); Zimbabwe Under-19s 98/0 (14/20 ov)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
குழு டி பங்களாதேஷ் நமீபியாவை 90 runsஆல் வெ ன்றது3rd match, Group C: Bangladesh Under-19s v Namibia Under-19s at Lincoln - Jan 13, 2018
Bangladesh Under-19s 190/4 (20/20 ov); Namibia Under-19s 103/6 (20/20 ov)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
குழு ஏநியூசீலந் மேட்கிந்தியாவை 8 wஆல் வெ ன்றது4th match, Group A: New Zealand Under-19s v West Indies Under-19s at Mount Maunganui - Jan 13, 2018
West Indies Under-19s 233/8 (50/50 ov); New Zealand Under-19s 234/2 (39.3/50 ov)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
குழு டி இலங்கை அயர்லாந்தை 7 wஆல் வெ ன்றது,5th match, Group D: Ireland Under-19s v Sri Lanka Under-19s at Whangarei - Jan 14, 2018
Ireland Under-19s 207/8 (48/48 ov); Sri Lanka Under-19s 208/3 (37.3/48 ov
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

குழு A தென்னாபிரிக்கா கென்யாவை 160 runsஆல் வெ ன்றது6th match, Group A: Kenya Under-19s v South Africa Under-19s at Lincoln - Jan 14, 2018
South Africa Under-19s 341/7 (50/50 ov); Kenya Under-19s 172/7 (50/50 ov)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
குழுB இந்தியா அவுஸ்திரேலியாவை 100 runs ஆல் வெ ன்றது7th match, Group B: Australia Under-19s v India Under-19s at Mount Maunganui - Jan 14, 2018
India Under-19s 328/7 (50/50 ov); Australia Under-19s 228 (42.5/50 ov)
.........................