தமிழீழக் கிண்ணம் வெற்றியாளர் யங் ஸ்டார் லீஸ் சுவிஸ் நேற்று சுவிஸ் விண்டத்தூரில் நடை பெற்ற 17 வது உலகு தழுவிய தமிழீழக்கிண்ணம் சுற்றுப்போட்டியில் சுவிஸ் , பிரான்ஸ் ,கனடா , நோர்வே , ஹாலந்து , டென்மார்க்,பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து 16 கழகங்கள் பங்கு பற்றி இருந்தன மின்னொளியில் நடைபெற்ற இறுதியாடடத்தில் சுவிஸ் றோயல் அணியை யங் ஸ்டார் கழகம் 4.0 என்ற ரீதியில் வீழ்த்தி (2018,2017,2012,2008)தொடர்ந்து இரண்டாவது தடவையாகவும் இந்த கிண்ணத்தை நான்காவது தடவையா கவும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது 70

செவ்வாய், ஏப்ரல் 17, 2018

நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை எதிர்கொள்ளத் தயார்! - சம்பந்தன்

நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை எதிர்கொள்ளத் தயார்! - சம்பந்தன்


கூட்டு எதிர்க்கட்சி கொண்டு வரும் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை எதிர்கொள்வதற்கு தாம் தயாராக இருப்பதாக இரா.சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார். “நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வருவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது. சாதாரணமாக எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்படுவதில்லை. அவ்வாறு நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்தால் அதற்கு முகம்கொடுக்க தயார்” என இரா. சம்பந்தன் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
கூட்டு எதிர்க்கட்சி கொண்டு வரும் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை எதிர்கொள்வதற்கு தாம் தயாராக இருப்பதாக இரா.சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார். “நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வருவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது. சாதாரணமாக எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்படுவதில்லை. அவ்வாறு நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்தால் அதற்கு முகம்கொடுக்க தயார்” என இரா. சம்பந்தன் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.