வியாழன், மே 17, 2018

சுவிசில் மே 18 இனவழிப்பு நாள் நிகழ்வு 18.05.2018 15,00 மணி. பெர்ன் பாராளுமன்றம் முன்பு
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
சுவிஸ் தமிழரே நாளை பாராளுமன்றம் முன்னே கைகோர்ப்போம் வாருங்கள்