www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

சனி, ஜூலை 28, 2018

கால வரையின்றி இழுத்து மூடப்பட்டது பேராதனை பல்கலைக்கழகம்!

பேராதனை பல்கலைகழகத்தின் அனைத்து பீடங்களும் மறு அறிவித்தல் வரை- கால வரையறையின்றி மூடப்பட்டுள்ளன. நிர்வாக பிரச்சினைகள் காரணமாகவேஅனைத்து பீடங்களும் மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. நேற்று மாலை 6 மணிக்கு முன்னர் மாணவர்களை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இருந்து வெளியேறுமாறும் அறிவிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பேராதனை பல்கலைகழகத்தின் அனைத்து பீடங்களும் மறு அறிவித்தல் வரை- கால வரையறையின்றி மூடப்பட்டுள்ளன. நிர்வாக பிரச்சினைகள் காரணமாகவேஅனைத்து பீடங்களும் மூடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. நேற்று மாலை 6 மணிக்கு முன்னர் மாணவர்களை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் இருந்து வெளியேறுமாறும் அறிவிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.