www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

புதன், ஜூலை 25, 2018

கறுப்பு ஜூலையை முன்னிட்டு சுவிஸில் கவனயீர்ப்பு போராட்டம்

சுவிஸ்சலாந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு முன்பாக கறுப்பு ஜுலை தினத்தை நினைவுகூறும் பொருட்டு பாரிய கவனயீர்ப்புப் போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிகழ்வானது தமிழ் இளையோர் அமைப்பு மற்றும் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பு என்பனவற்றால் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

அந்தக்கவனயீர்ப்பு நிகழ்வில் கறுப்பு ஜூலை பற்றிய பல்வேறு தரவுகள் பல்வேறு மொழிகளில் விநியோகிகப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது