www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

சனி, ஜூலை 28, 2018

சுவிஸ் சூரிச் விமான நிலையத்தில் இரவு  ஒன்பது மணிக்கு பிறகு தரையிறங்கவும் பத்து மணிக்கு பிறகு  புறப்படவும் விமானங்களுக்கு தடை கொண்டு வர  உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது   விமான நிலையத்துக்குஸ் பக்கத்தில் இருக்கும்  குடியிருப்பாளரின் எதிர்ப்புக்கு மத்தியிலேயே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது