செவ்வாய், ஜூலை 10, 2018

பிரபல உதைபந்தாடட வீரர் 33 வயதான கிறிஸ்டியன் ரொனால்டோ ரியல் மாட்ரிட் கழகத்தில் இருந்து இத்தாலியின் யுவான்ட்ஸ் டூரின் கழகத்துக்கு மாறுவது உறுதியாகி உள்ளது105 மில்லியன் யூரோ மாற்றீட்டு  பணமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது