புதன், ஜூலை 11, 2018

உலகக்கிண்ணம் 2018
இன்றைய அரை இறுதி ஆடடத்தில்  மேலதிக நேரத்தில் குரோஷியா  இங்கிலாந்தை  2-1 என்ற ரீதியில் வீழ்த்தி  இறுதியாட்ட்துக்கு  தகுதி பெற்றுள்ளது இறுதியாடடம் பிரான்ஸ் எதிர்  குரோஷியா