www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 03, 2018

திருப்பதியில் ரணில் வழிபாடு!


இந்தியாவுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, இன்று காலை, திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்தார். திருப்பதியில் வழிபாட்டில் ஈடுபடுவதற்காக, நேற்றைய தினம், பிரதமர், இந்தியாவுக்குப் பயணமானார். அவரோடு, பிரதமரின் பாரியார் மைத்திரி விக்கிரமசிங்கவும் மேலுமிரு அமைச்சர்களும் சென்றுள்ளனரெனத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்தியாவுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, இன்று காலை, திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்தார். திருப்பதியில் வழிபாட்டில் ஈடுபடுவதற்காக, நேற்றைய தினம், பிரதமர், இந்தியாவுக்குப் பயணமானார். அவரோடு, பிரதமரின் பாரியார் மைத்திரி விக்கிரமசிங்கவும் மேலுமிரு அமைச்சர்களும் சென்றுள்ளன