www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 31, 2018

நித்தியா  கொலை தொடர்பாக சற்று முன்னர்  அவர் பணிபுரிந்த ஆடை தொழிலாக தனியார் பாதுகாப்பு பொறுப்பதிகாரி  கைதாகினர் .நித்தியாவின்  தொலைபேசி தொடர்பின் அடிப்படையில் இவர்  கைதாகி உள்ளார்