www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

வெள்ளி, அக்டோபர் 26, 2018

இலங்கை அரசியலில் அதிரடி மாற்றம் மகிந்த பிரதமராக  சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி  செயலகத்தில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துள்ளார்