www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

சனி, அக்டோபர் 13, 2018

சிறைச்சாலையை சென்றடைந்த மாணவர்கள்
அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி,  யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் முன்னெடுத்த நடைபயணம், தற்போது அநுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் சென்றடைந்துள்ளது.