வெள்ளி, அக்டோபர் 26, 2018

ரணில் கூடடணி  வெளியேறினால் அவர்களின்  அணியில் 103 உம ஜெ வி பி அணியின் 6 உம  முஸ்லீம் காங்கிரஸ்  1  உம சேர 1110 ஆகும் கூட்ட்டமைப்பு 16  எதிர்க்கட்சி  அதனால்  அதுவும் சேர  126  எதிரணியில்  ஆகும் ஈபிடிபி 1  உள்ளது  அப்படியானால்  மைத்திரி அணியும் மகிந்த அணியும்  சேர வெறும் 95 மட்டுமே  வரும்  கேள்விக்குறி