www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.sandrabalan.ml www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

வியாழன், டிசம்பர் 06, 2018

அதிர்ச்சி செய்தி 
ரணிலும் மகிந்தவும்  சுமார்  ஆறுமாத கால இடைக்கால அரசு ஒன்றுக்கு இணங்குவதற்கு பேச்சுவார்த்தை .பின்னர் தேர்தல் நடைபெறுமாம்