புதன், மார்ச் 13, 2019

பாதீடு 43 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேறியது

நடப்பாண்டுக்கான வரவு- செலவுத்திட்ட (பாதீடு) இரண்டாவது வாசிப்பு, 43 மேலதிக வாக்குகளால் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று (12)​ மாலை நிறைவேற்றப்பட்டது. வரவு-செலவுத் திட்டத்துக்கு ஆதரவாக 119 வாக்குகளும், எதிராக 76 வாக்குகளும் கிடைத்தன.