வியாழன், மே 23, 2019

திமு க 19
காங்கிரஸ் 9
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 2
மாக்சிட் 2
வி சிறுத்தைகள் 2
மதிமுக  1
முஸ்லீம் லீக் 1