வியாழன், மே 23, 2019

3 66 405வாக்கு  வித்தியாசத்தில் வெற்றி தமிழகத்தின் முதலாவது  முடிவு  இது .முதலாவது முடிவு  கிடைத்துள்ளது .திருச்சியில்  வாக்கு எண்ணிக்கை  முடிந்துள்ளது   காங்கிரஸ்  திருநாவுக்கரசு 5 லட்ஷம் தி மு க வேட்ப்பாளர் 1  லட்ஷம்   நாம்  தமிழர்  வினோத்  53  ஆயிரம் வெற்றி பெற்றுள்ளார்