வியாழன், மே 23, 2019

ராகுல் காந்தி  அமேதி தொகுதியில்  தோல்வி  நிலையில் உள்ளார்  ஆனால்  கேரளா  வயநாடு  தொகுதி யில்   வெற்றி பெற்றுள்ளார்