www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.youngstarlyss.com www.panavidaisivan.com www.urativu.ml www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com 70

வியாழன், ஜூன் 13, 2019

புங்குடுதீவு  மடத்துவெளி  கமலாம்பிகை  மகா   வித்தியாலய  நூலகத்துக்கென என்னிடம் உள்ள  பல்வகை  நூல்கள்  கொண்ட பொதி ஒன்றை அனுப்பிவைக்க  உள்ளேன்  தயவு  செய்து  யாரும்  இந்த முயட்சிக்கு   ஆதரவாக    தம்வசம்  வைத்திருக்கும்  நூல்களை  வழங்கினால்  நன்றாக  இருக்கும்  நன்றி