வெள்ளி, ஜூன் 07, 2019

ஆச்சரியம் .நீர்கொழும்பு ரத்துக்கல பகுதி வீடொன்றில்  சீனப்பிரசை ஒருவரிடம்   402  ஐ  போன்கள்     17 400  சிம்  அடடைகள்   இவருடன் மூவர்  கைதாகி உள்ளனர்