செவ்வாய், ஜூன் 04, 2019

உலகக்கிண்ண  கிரிக்கட் போட்டியில்  ஆப்கானிஸ்தானை   இலங்கை  35  ஓட்ட்ங்களினால்  வென்றுள்ளது