வெள்ளி, ஜூலை 05, 2019

  கரும்புலி நாள்
புங்குடுதீவு  மண்ணுக்கு பெருமை  சேர்த்த     சாந்தா - இந்த தேவதையை எம்  இதயத்தில்  வைத்து  பூசிப்போம்