சனி, ஜூலை 20, 2019

(VAR )சுவிஸ் சூப்பர்  லீக்  சுற்றிலும்  சந்தேகநிலைகளில் வீடியோ மூலம்  தீர்ப்பு  வழங்கும்  நடைமுறை  அறிமுகம் 
சுவிஸ்  சூப்பர் லீக் சுற்றுப்போட்டிகளில்  நேற்று  முதல்    நடைபெறும் போட்டிகளில்  நடுவர்களை சநதேகம்  உண்டாகும் வேளைகளில்  (VAR ) வீடியோ அசிஸ்டன்ஸ் ரெவெரி -Video Assistence Referee எனப்படும் காணொளியை  பார்த்து  தீர்ப்பு  வழங்கும்   முறை  அறிமுகப்படுத்தப்பட் டு உள்ளது