ஞாயிறு, நவம்பர் 17, 2019

காலி மாவட்டம் கடும் போட்டியின் பின்னனர் சஜித் 140 வாக்குகளால் வெற்றி
சஜித் பிரேமதாஸ - 31248

கோத்தாபய ராஜபக்ச - 31108

அனுர குமாரதிஸாநாயக்க - 3044