www.pungudutivuswiss.com www.madathuveli.com www.panavidaisivan.com www.kananithamil.blogspot.com www.pungudutivumv.blogspot.com www.sivalaipiddi.blogspot.com தொடர்புகளுக்கு pungudutivu1@gmail.com

திங்கள், பிப்ரவரி 10, 2020

ஐதேக ,ஸ்ரீ ல சு க ,பொதுஜனபெரமுண, வீணை,சைக்கிள், பதியுதீன் அணி ,முஸ்லிம்காங்கிரஸ் , விக்கி அணி இப்பிடியே  பிரித்து பிரித்து பெரும்பான்மை ஆடசியாளருக்கு  உதவி  செய்யுங்கோ தமிழ் தேசியம் உருப்படும்