புங்குடுதீவெனும் புனிதபூமியின் புகழ் பரப்பும் பேரிணையம் இது -புங்குடுதீவின் வரலாறு , தகவல்கள், படங்கள், காணொளிகள்,ஆவணங்கள்-இத்தோடு 24 மணிநேர தரமிக்க செய்தி தரவேற்றதோடு உஙகளை நித்தம் சந்திக்கும் ஒரே இணையம்

-

14 மே, 2014

கிராமங்கள் /குக்கிராமங்கள்

 கிராமங்கள் 
ஊரதீவு 
வரதீவு 
மடத்துவெளி 
வல்லன் 
மாவுதிடல் 
வீராமலை 
கிழக்கூர் 
குறிச்சுக்காடு
முருக்கடி 
பெருங்காடு
 சங்கத்தாகேணி 
குறிகட்டுவான் 
நுணுக்கல்
இருபிட்டி 
கழுதைப்பிட்டி
//////////////////////////
குக்கிராமங்கள்
பழையது றை                                                                                                                                                                                                                          வாண்டயாவெளி                                                                                                                                                                                                                        பள்ளக்காடு                                                                                                                                                                                  
கம்பிலியன்
சங்குமாலடி 

நல்லாந்திட்டு
திகழி 
போக்கத்தை
 திவாணிபுலம்
மடத்துகாடு

 பொன்னான்தொட்டம்
மாநாவெள்ளை
 தல்லமி
 புளியடி
தனிப்பனை 

புட்டிவயல்
 கரந்தலி 
வாடை
 வீரம்புளியடி
 மானொழுவம்
அரியநாயகன்புலம்

 கண்டல்கட்டி 
புட்டுனி
 விழாக்கண்டல் 
தொட்டம
 சங்கத்தாகேணி
 கோரையடி 
தெங்கந்திடல்
முனியப்புலம்
 மணற்காடு
சிவலைபிட்டி

 மாக்கொண்டல்
 மனியாரந்தோட்டம்
 தொழிலாளர்புரம்
 சோழகனோடை 
கள்ளியாறு
 பெரிய கண்ணாதீவு
சின்ன கண்ணாதீவு

 நாயத்தன்காடு
 ஈச்சங்குண்டு 
பண்ணைப்புலம்
முற்றவெளி 

தல்லையப்பற்று
 பெரியகிராய் 
நடுக்குறிச்சி
 புளியடித்துறை
அடைக்காத்தகுளம் 

தூண்டி 
இழுப்பனை 
கொம்மாபிட்டி 
கிராஞ்சி

விளம்பரம்

ad

ad