சனி, அக்டோபர் 27, 2018

முத்து சிவலிங்கம் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கு ஆதரவு !

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கே ஆதரவு வழங்குவோம்
என இலங்கை தொழிலாளர் காங்ரஸின் பிரதி தலைவர் முத்து சிவலிங்கம் சற்றுமுன்னர் தெரிவித்தார்.
இதுதொடர்பில் மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர்,
தேசிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த காலம் முதல் நிலை இல்லாமலே இருந்தது. எனினும் தற்போது பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் அரசாங்கத்துக்கு கீழ் எமது மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்த்துகொள்ள முடியும்.

குறிப்பாக தற்போது தோட்டத் தொழிலாளர்களின் முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ள சம்பள பிரச்சினைக்கு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தின் தலைமையின் கீழ் தீர்வு எட்டப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.