விளம்பரம்

ad

4 ஜன., 2022

ஒன்றாரியோ வைத்தியசாலைகளில் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு பற்றாக்கு றை!

www.pungudutivuswiss.com


ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் சில வைத்தியசாலைகளில் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு பற்றாக்குறை உருவாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் சில வைத்தியசாலைகளில் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு பற்றாக்குறை உருவாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது