31 மார்., 2021

இல்-து-பிரான்ஸ் 30.03.2021 - ஆபத்தின் எச்சரிக்கை மணி!! தீவிரசிகிச்சையில் இடம் இல்லை

www.pungudutivuswiss.com
இல்-து-பிரான்சில் கொரோனாத் தொற்று வீதமானது, 100.000 பேரிற்கு 644 இனைத் தாண்டி உள்ளது. இல்-து-பிரான்சில்கொரேனாத்

விளம்பரம்