விளம்பரம்

ad

பாடசாலைகள்


பாடசாலைகள்

 உயர்தர பாடசாலைகள்
-----------------------------------
அரசினர் மஹா வித்தியாலயம்
கமலாம்பிகை கனிஸ்ட மஹா வித்தியாலயம்
கணேச மகா வித்தியாலயம்
சுப்ரமணிய மகளிர் மகா வித்தியாலயம்
சித்திவிநாயக மகா வித்தியாலயம்

சாதாரண பாடசாலைகள்
-------------------------------------

திருநாவுக்கரசு வித்தியாலயம்
சண்முகநாதன் வித்தியாலயம்
ராஜேஸ்வரி வித்தியாலயம்
ரோமன் கத்தோலிக்க வித்தியாலயம்
பெருங்காடு அ.மி.த.க.பாடசாலை
பராசக்தி வித்தியாலயம்
புங்.மேற்கு அமெரிக்க மிசன் பாடசாலை
துரைசாமி வித்தியாலயம்
இறுபிட்டி அமெரிக்கன் மிசன் பாடசாலை
அரியநாயகன்புலம் தமிழ்கலவன் பாடசாலை

ad