விளம்பரம்

ad

2 ஜன., 2021

பிரதேச சபை தலைவர்கள் வீட்டிற்கு:ஆளுநர் அதிரடி?

www.pungudutivuswiss.com

பட்ஜெட்டுடன் கலைப்படுமா யாழ்.மாநகரசபை?

www.pungudutivuswiss.com
அடுத்த பட்ஜெட்டுடன் யாழ்.மாநகரசபை கலைந்து விசேட ஆணையாளரின் கீழ் நிர்வாகம் கொண்டுவரப்படுமென்ற தகவல்கள்

ஒன்ராறியோ நிதியமைச்சர் விலகினார் - மேலும் பலர் வெளிநாடு சென்றது அம்பலம்.

www.pungudutivuswiss.com
ஒன்ராறியோ நிதி அமைச்சர் றொட் பிலிப்ஸ் பதவி விலகியுள்ளதை அடுத்து, வெளிநாட்டுக்கு சுற்றலா சென்றுள்ள