7 பிப்., 2021

ஓன்றிணைந்த போராட்டங்கள் தொடரும்:பொலிகண்டி பிரகடனம்!

www.pungudutivuswiss.com
எமது நீதிக்கான போராட்டத்தினை உலகம் ஏற்கும் திசை நோக்கி, மிகத் தீவிரமாக போராட்ட அரசியலை தமிழ் மக்களாகிய நாம்

விளம்பரம்