விளம்பரம்

ad

11 மார்., 2021

இலங்கை காவல்துறையை திருப்பி அனுப்பிய வேலன் சுவாமிகள்

www.pungudutivuswiss.com
எந்தவொரு முன்னறிவுப்புமின்றி வாக்குமூலம் பெறச்சென்ற இலங்கை காவல்துறையினை திருப்பியனுப்பியுள்ளார் வேலன் சுவாமிகள்.