4 பிப்., 2020

சுவிஸ் காவல்துறையின்  வேகக்கட்டுப்பாட்டு கருவி பற்றி  வலைத்தளங்களில்    பரிமாறியோருக்கு எதிராக  வழக்கு
சுவிஸ்  பெர்ன் மாநிலத்தில்   காவல்துறையினரால்   மறைத்து வைக்கப்படும் வேகட்டுப்பட்டு கருவிகள் பற்றி   ஸ்மாட் தொலைபேசிகள்  மூலம் கண்டறிந்து   சமூக வலைத்தளங்களில் பகிந்து   கொண்ட ஒரு  குழுவுக்கு எதிராக  வழக்கு  தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் 200  பேர்  உள்ளனர்2013  முதல்    இது  போன்று   செய்திகளை பரப்புவது  தடை செய்யப்பட்டுள்ளது